Over EJO Burundi

Burundi… Het lijkt soms een onbekend en wat vergeten land. Tussen buurlanden als Rwanda, Congo en Tanzania, wordt Burundi gekenmerkt door een roerig verleden van staatsgrepen, conflicten en genocide. In 2005 kwam er een einde aan de burgeroorlogen en sindsdien wordt hard gewerkt aan wederopbouw. Ondanks deze inspanningen blijft Burundi een van de armere landen ter wereld; de toegang tot en kwaliteit van onderwijs is beperkt en de sociale spanningen duren voort.

GESCHIEDENIS

In 2008 kwam Ditte Mostert-Bok, voorzitter van EJO Burundi, via haar werk in contact met Bernard Ndiho uit Burundi. Bernard lichtte zijn ideeën over onderwijs in Rumonge, Burundi toe: onderwijs voor ontwikkeling… Deze bevlogen man maakte zo’n indruk met zijn visie voor zijn land! Iemand die durft te dromen én actie onderneemt! Zijn enthousiasme en ambitie waren de aanzet om ook in Nederland steun te genereren voor zijn plannen. EJO Burundi was geboren.

DOEL

EJO staat voor Educatie voor Jongeren door Ontwikkeling. In het Kirundi, de lokale taal in Burundi, betekent EJO echter ‘hoop voor de toekomst’. Dat is waar EJO Burundi voor staat: onderwijs voor jongeren om zo hoop voor de toekomst te creëren. EJO Burundi ondersteunt het onderwijsproject van de AJMPD in Rumonge, Burundi financieel.

Speerpunten

De projecten die door EJO Burundi ondersteund worden moeten gerelateerd zijn aan onze twee speerpunten: educatie en vredesopbouw. Educatie biedt jongeren kansen voor een betere toekomst en vredesopbouw is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling van de samenleving. EJO Burundi staat dus voor toegankelijk onderwijs voor iedereen; jongeren kunnen zich in onderwijs individueel ontwikkelen én door jongeren van verschillende achtergronden samen te brengen, groeit de sociale cohesie.

BESTUUR

Stichting EJO Burundi wordt geleid door een zevenkoppig bestuur:

  • Ditte Mostert-Bok, Voorzitter
  • Mariëlle van den Berg-Mostert, Secretaris
  • Erik Blijleven, Penningmeester
  • Jilles Meinster, Algemeen bestuurslid
  • Anneke Snijders-Herngreen, Algemeen bestuurslid
  • Willem Jan Kaljouw, afgevaardigde van de Diaconie Protestantse Wijkgemeente Mattheüs Delft
 

Het werk van EJO Burundi wordt een warm hart toegedragen door vele vrijwilligers en ons Comité van Aanbeveling, bestaande uit ds. W.J. Dekker (Amersfoort), dhr. C. van Oosten (Delft) en ds. Leen den Breejen (Delft).